Základní ceník statických posudků

Jednoduchý statický posudek vč. jednoduších výpočtů

(rek. bytového jádra, otvor v nosné stěně, vybourání příčky apod.)

od 3 000,00

Složitější statické posudky, výpočty a návrhy řešení

(např. nový otvor v nosné stěně pan. domu, přeposouzení krovu apod.)

od 6 000,00