Jako autorizovaný statik poskytuji posouzení a návrhy konstrukcí, statické výpočty, zpracování projektové dokumentace stavebních zakázek v Praze a okolí. Zaměřuji se na zpracování statických posudků a projekty menšího i většího rozsahu.

Statický posudek

Statický posudek je dokument, který vypracuje autorizovaný statik na základě vizuální prohlídky stávajícího stavu stavebního objektu. Statik v posudku určí poruchy a vady, stanoví příčinu vzniku těchto vad a navrhne technické řešení resp. sanaci poruch. Pro zákazníky je na stránkách k dispozici orientační ceník statických posudků, které v Praze a širokém okolí poskytuji nejčastěji v těchto případech.

  • rekonstrukce bytového umakartového jádra
  • rekonstrukce rodinného domu
  • rekonstrukce bytu
  • půdní nástavby
  • dodatečného otvoru ve stěně a stropu
  • dodatečného přitížení stropu a stěny
  • trhliny ve stěně a stropu
  • nadměrného průhybu stropu a stěny

Pro Architekty

Mým krédem je spolehlivost a poctivý přístup ke každé jednotlivé zakázce velkého i malého rozsahu. První konzultaci i účast na autorském dozoru nabízím ZDARMA. Mé statické posudky resp. výpočty jsou přehledné, úplné, splňují požadavky platných ČSN a ČSN EN a jsou kvalitním podkladem pro zpracování prováděcí dokumentace.

Určení konstrukce

Nosné a nenosné konstrukce dle výkladu stavebního úřadu rozlišuje pouze autorizovaný statik, jenž za své rozhodnutí nese trestněprávní odpovědnost.

Rekonstrukce

Mezi nejvíce rozšířené rekonstrukce menšího rozsahu patří vybourání zděných příček, vybourání nosného panelu a rekonstrukce bytového jádra resp. změna umakartového na zděné. V jiných případech může jít o změnu užívání objektu a s ním související zvýšení nároků na nosnost konstrukce.

Demolice

Demolice bývá uložena stavebním úřadem pokud objekt ohrožuje z hlediska statiky zdraví a bezpečnost osob. Ve všech případech demolice (celého či části objektu) vyžaduje stavební povolení vydané na základě projektu bouracích prací.

Statika

Účelem statiky stavebních konstrukcí je navrhnout optimální konstrukci na účinky statických a současně dynamických zatížení s cílem bezpečně přenést zatížení v rámci předepsané životnosti.

Statický výpočet resp. statický posudek je běžný výstup používaný při návrhu stavebních a strojních konstrukcí a je nezbytnou součástí projektových dokumentací. Pokud si nyní říkáte, hledáme statika nebo ceník statických posudků, neváhejte a napište e-mail nebo mne kontaktujte telefonicky, rád zodpovím vaše dotazy.